Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że w zakładce zamówienia publiczne znajduje się informacja na temat ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie 8 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.05.2016 r. na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Więcej informacji w załączeniu.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zorganizowania trzydniowej wycieczki do Krakowa, Wieliczki oraz Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Więcej informacji w załącznikach.

 

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż zmianie uległ adres e- mail jednostki.
Aktualny e- mail to: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
 
 
Informacja - miniatura

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli składa Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu podziękowanie za przekazanie kamizelek odblaskowych, które posłużą naszym rodzinom zastępczym i osobom niepełnosprawnym w poprawie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
 
 

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, przy ulicy Łaskiej 59

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, przy ulicy Łaskiej 59


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do udziału w zajęciach terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ulicy  Łaskiej 59, który planujemy uruchomić  w I półroczu 2015 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych,  upośledzonych umysłowo oraz  wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zajęcia terapeutyczne w Domu będą odbywać się w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku, który pozbawiony jest barier architektonicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli będzie funkcjonować przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00 do 15:00.

W Domu prowadzone będą treningi kulinarne, higieny osobistej, gospodarczo - techniczne, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Uczestnik będzie mógł samodzielnie bądź też przy pomocy terapeuty przygotować posiłek, obsługiwać sprzęt AGD, dbać o higienę osobistą, rozwijać zainteresowania muzyczne  oraz spędzania czasu wolnego  i funkcjonowania w codziennym życiu.
W Domu będą działać pracownie: komputerowa, muzyczna, edukacyjna, plastyczna, oraz prowadzone będą zajęcia teatralne, muzyczne, pedagogiczne, komputerowe, ergoterapia i biblioterapia. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z rehabilitacji w ramach codziennych zajęć.
Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy wraz z wymaganą dokumentacją składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy ulicy Getta Żydowskiego 4A, nr tel. (43) 824-99-99 lub z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   [35]   36   37   38   39   40  

Dane kontaktowe

 Sierpień 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone