Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Rodzinka jest dobra na wszystko" 2022-2023

Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” od stycznia w PCPR!

30.12.2021
logo nowego projektu

  Z radością informujemy, że nasz projekt o nazwie „Rodzinka jest dobra na wszystko" uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu nr RPLD.09.02.01-10-001/21 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

 

 Zasadniczym celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, do otoczenia tych dzieci czyli rodzin zastępczych, osób przebywających w rodzinnym domu dziecka, rodziców zastępczych oraz osób bliskich. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenie będzie objęte wszechstronnym wsparciem, polegającym na świadczeniu i rozwijaniu usług:

  • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • grupy wsparcia,
  • poradnictwa prawnego,
  • fizjoterapeuty,
  • wyjazdów terapeutycznych,
  • diagnozy z zakresu FASD (Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu),
  • pomocy w wyrównywaniu wiedzy szkolnej.

  Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 39 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka.

 

  Łączna wartość projektu wynosić będzie 1.691.847,39 z tego przyznane dofinansowanie ze środków europejskich 1.438.099,39 oraz wkład własny kwocie 253.748,00 .

 

  Program „Rodzinka jest dobra na wszystko" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" i będzie przez nas realizowany w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

 

  Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 824 99 90.
powrót

Dane kontaktowe

 Luty 2023
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone