Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Obóz sportowy

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START w ramach projektu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „cykl weekendów sportowych, weekendów turystyki kwalifikowanej i obozów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaprasza na darmowy obóz sportowy w Bielsku Białej.

 

Warunki uczestnictwa:

 

1. Termin oraz ilość miejsc: 03-13 Listopad 2015 r. – 28 osób

 

2. Miejsce: Ośrodek Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Bielsku Białej

 

3. Preferowane osoby niepełnosprawne:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności związany z narządem ruchu i wzroku,

- preferowane osoby niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia.

W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń osób preferowanych na obóz, będą brane pod uwagę wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie.

 

4. Organizator PZSN Start zapewnia: zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, zajęcia rekreacyjne i sportowe, opiekę medyczną oraz transport.

 

5.Zamysłem projektu jest zachęcenie osób niepełnosprawnych do uprawiania

sportu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Zduńskiej Woli do dnia 26.10.2015 r., do godziny 15.30 do pokoju nr 2 wraz z:

- kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

- zaświadczeniem lekarza o braku przeciwwskazań do wyjazdu na obóz sportowy, oraz że na obozie niewymagany jest opiekun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, zaprasza do złożenia oferty cenowej za jednostkowy odbiór i wywóz odpadów komunalnych z pojemnika typu 1,1m3.  Okres realizacji zamówienia: 12.11.2015r.- 11.11.2016 r. Przewidywana ilość wywozów w okresie realizacji zamówienia-ok 12 wywozów. Ilość ta może ulec zmianie. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego dokonanego w przeddzień wywozu. Zleceniobiorca zobowiąże sie do bezpłatnego przekazania w okresie obowiązywania umowy pojemnika na odpady komunalne o pojemności 1,1m3. Miejsce wykonania usługi: Getta Żydowskiego 4A 98-220 Zduńska Wola . Ofertę należy złożyć w terminie do 21.10.2015 r. do godz. 15.30 pisemnie pod adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Getta Żydowskiego 4A 98-220 Zduńska Wola, fax-em pod numer (043) 824-99-99 lub na adres e-mail:sekretariat@pcprzdunskawola.pl.

Uprzejmie informujemy , że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłączne z wybranym Wykonawcą. Po wyborze Wykonawcy, zastrzegamy możliwość negocjacji warunków zamówienia. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Informacja dotycząca ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.10.2015 r.

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prawodzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla istniejącyh rodzin zastępczych", dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Więcej informacji w zakładce Zamówienia publicznego oraz BIP.

Informacja dotycząca ogłoszenia o przetargu nieograniczonym 28.09.2015r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych
1. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4A, 98- 220 Zduńska Wola
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.pcprzdunskawola.pl i www.bip.pcprzdunskawola.pl
3. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych w ramach realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z planowanym zakupem komputera dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4A, 98-220 Zduńska Wola, uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej.

Więcej informacji w załączniku.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z planowanym zleceniem objęcia ubezpieczeniem samochodu osobowego wielozadaniowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4A, 98-220 Zduńska Wola, uprzejmie prosi o złożenie oferty cenowej.

 

Więcej informacji w załączniku.

Informacja Moduł II - miniatura

Informacja Moduł II

W ramach modułu II programu aktywny samorząd informujemy iż termin przyjmowania wniosków został przedłużony do dnia 10.10.2015r
Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   [29]   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  

Dane kontaktowe

 Sierpień 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone