Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

25.06.2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę społeczną pn. "Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej z zakresu FASD dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

23.06.2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi społecznej pn."Przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej z zakresu FASD dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Konkurs o nazwie „Obraz w chmurach” - zasady oraz WYNIKI!

 

 

Popatrz w niebo i odnajdź w chmurze jakiś obraz lub kształt. Zrób zdjęcie widzianego nieba i opisz co widzisz. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII z terenu powiatu zduńskowolskiego. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz klasy V-VIII. Przewidywane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prace wykonane zgodnie z Regulaminem należy nadesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres koordynator@pcprzdunskawola.pl; wrzucić do skrzynki, która znajduje się przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli lub wysłać pocztą na adres PCPR, tj. ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola. Wykonane prace z dopiskiem Konkurs należy przesyłać do 29.05.2020 r. do godz.13:00. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz zgoda rodzica/opiekunka na udział w konkursie znajdują się w poniższych linkach.

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi pn. "Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastepczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

13.05.2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn."Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane dzieciom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

Poszukujemy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

04.05.2020


 

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli poszukuje dwóch Asystentów dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wymagania: - osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
- umowa cywilnoprawna (zlecenie) - 30 godzin miesięcznie.
Termin zbierania ofert: 11 maja 2020

Treść programu jest do zapoznania w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:
- telefonicznie, pod numerem 43 824 99 99, 43 824 99 90,
- poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: rehabilitacja@pcprzdunskawola.pl.
- pod adresem www.pcprzdunskawola.pl

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Moduł III


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego przystąpił do realizacji program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"- Moduł III.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres, co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

 

Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych - 500 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Więcej informacji w załączonym pliku.

Uwaga!

Z dniem 22 kwietnia budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zostaje częściowo otwarty dla interesantów.


Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa a także pracowników uprzejmie prosimy o składanie dokument drogą elektroniczną oraz o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.

Dla tych, którzy nie mogą skorzystać z kontaktu on-line, wprowadzamy możliwość kontaktu bezpośredniego z pracownikami. Jesteśmy do państwa dyspozycji, jednakże ze względów bezpieczeństwa wszystkie sprawy będą mogli załatwiać Państwo na parterze w budynku, gdzie będzie można składać wszystkie pisma, aby ograniczyć przemieszczanie się.


Pamiętaj jednak!

Od czwartku, 16 kwietnia, obowiązkowe jest:

  •     zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej;
  •     używanie rękawiczek lub stosowanie płynu dezynfekującego;
  •     zachowanie dystansu między sobą w odległości 2m.


     

    Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa
    Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
    Tel: 43 824 99 99, 43 824 99 90
    e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl


Przypominamy, że wnioski z zakresu rehabilitacji społecznej można również składać przez System Obsługi Wsparcia PFRON: http://sow.pfron.org.pl/
 

Strona   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone