Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Rodzinka jest dobra na wszystko" 2018-2021

"Rodzinka jest dobra na wszystko" 2018-2021

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż od października 2018 r. realizuje projekt pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne
i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
            Zasadniczym celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, do otoczenia tych dzieci czyli rodzin zastępczych, osób przebywających w rodzinnym domu dziecka, rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, opiekunów prawnych, rodzeństwa, dziadków oraz innych osób bliskich. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenie będzie objęte wszechstronnym wsparciem, polegającym na świadczeniu i rozwijaniu usług:
  • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
  • usług poradnictwa psychologicznego,
  • terapii rodzinnej,
  • organizacji grupy wsparcia,
  • usługę asystenta osoby niepełnosprawnej
  • wyjazdów terapeutycznych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz otoczenia
  • zorganizowania usługi diagnozy i porady z zakresu FASD (Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu)
  • zorganizowania pomocy w wyrównywaniu wiedzy szkolnej, rozwijaniu potrzeb poznawczych i kulturowych
  • usług poradnictwa prawnego
  Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie  bezpłatne.Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 29 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka, Dom Dziecka w Wojsławicach.

Łączna wartość projektu wynosić będzie 3.895.074,84 zł. z tego przyznane dofinansowanie ze środków europejskich 3.310.866,84 zł. oraz wkład własny kwocie 584.208,00 zł.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woliul. Dąbrowskiego 1598-220 Zduńska Wolatel.0-43 824 99 90

Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” od października w PCPR!

 

            Z radością informujemy, że nasz projekt o nazwie „Rodzinka jest dobra na wszystko" uzyskał najwięcej punktów w ramach Konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.1 (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej).

            Projekt zakłada świadczenie usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
i pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych osób z terenu powiatu zduńskowolskiego.

            Program „Rodzinka jest dobra na wszystko" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków „Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020"  
i będzie przez nas realizowany w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2021 r.

Strona   [1]  

Dane kontaktowe

 Luty 2023
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone