Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program "Aktywny samorząd" współfinansowany ze środków PFRON

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

Moduł I:

 

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 

 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 

 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 

 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego wżłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

                                          Adresaci programu:

       1. Moduł  I

1) Obszar A

a) Zadanie 1 - osoba niepełnosprawna w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, (w przypadku osób do 16 roku życia-orzeczenie o niepełnosprawności ) oraz dysfunkcję narządu ruchu.

 

b) Zadanie 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

 

2) Obszar B

a)Zadanie 1 i 2 - osoba niepełnosprawna, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieniu, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( w przypadku osób do 16 roku życia- orzeczenie                       o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

3) Obszar C

a)Zadanie 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności   (w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

b)Zadanie 3 i 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

4) Obszar D

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

 

  2.Moduł II

1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski  otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

 

 

Wnioski można składać:

- dla Modułu I od 12 marca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15,98-220 Zduńska Wola zwanym dalej PCPR.

- dla Modułu II od 12 marca 2018 r. do 10 października 2018 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola zwanym dalej PCPR.

 

Wnioski na Moduł I można składać w II terminach:

1) I termin od 12.03.2018 roku do 31.05.2018 roku, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrzone w czerwcu.  Podpisanie umów nastąpi            w miesiącach czerwiec - lipiec.

2) II termin od 01.06.2018 roku do 30.08.2018 roku, wnioski złożone  w tym terminie będą rozpatrzone we wrześniu. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach październik -listopad.

 

Wnioski na Moduł II można składać w II terminach:

1) I termin od 12.03.2018 roku do 30.03.2018 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrzone kwiecień- maj. Podpisanie umów nastąpi                   w miesiącu maj.

2) II termin od 01.09.2018 roku do 10.10.2018 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrzone w miesiącach październik- listopad. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad-grudzień.

 

 
W załączeniu przedstawiamy kierunki działań,  warunki brzegowe oraz formularze wniosków do pobrania.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: 

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

 

 powrót

Dane kontaktowe

 Lipiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone