Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O nas

Ochrona Danych Osobowych w PCPR

25.05.2018

... czyli spełnamy nałożony na nas obowiązek informacyjny.

 


Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwane RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,

ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola

tel/fax: 43 824 99 90

e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:

ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola

tel/fax: 43 824 99 90

e-mail: administracja@pcprzdunskawola.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

realizacji zadań nałożonych na PCPR na podstawie:

  Ogólne rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO),

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Ustawa z dnia 12.03.2014 r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy,

- Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ,

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli z dnia 28 października 2011 r.). Pana/i dane osobowe mogą być profilowane w celu niezbędnym do spełnienia obowiązków na nas nałożonych.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zadań wykonywanych przez PCPR.powrót

Dane kontaktowe

 Wrzesień 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone