Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności - artykuły archiwalne

Informacja dotycząca ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.04.2014 r.

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP.


Rozeznanie rynku 03.04.2014 r.

03.04.2014
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 5 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP.

 

 

Rozeznanie rynku 03.04.2014 r.

03.04.2014
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących nabycia bezimiennej polisy ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków dla 75 uczestników projektu z sumą ubezpieczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu: 5.000,00 zł., czas ochrony: praca+ droga, czas ubezpieczenia: 15.04.2014 r. do 31.12.2014 r. Więcej informacji w załączniku.


Informacja dotycząca ogłoszenia o przetargu nieograniczonym 31.03.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych
1. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 3a, 98- 220 Zduńska Wola
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.pcprzdunskawola.pl i www.bip.pcprzdunskawola.pl
3. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych w ramach realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 44 ust. 5, art. 76 ust. 4 pkt. 3 i pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) tj.:
1. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych niezawodowych i istniejącej rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.
2. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.
3. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych.

 

Rozeznanie rynku 26.03.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP.

 

Rozeznanie rynku 26.03.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników (BO) projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP.

 

Informacja - miniatura

Informacja

21.03.2014
Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi informuje, że ruszyła VII edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star.

Indeks Start2Star to projekt, w wyniku którego niezamożnym
i zdolnym maturzystom fundacja zapewnia finansowanie przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie.
Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocena wyniosła minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.
Fundacja szuka ludzi, którzy wyróżniają się wśród swoich rówieśników pasją naukową, sportową bądź artystyczną i tych, którzy wiedzą, w którym kierunku chcą się rozwijać.
Fundacja stawia na osoby, które biorą udział w olimpiadach, zawodach sportowych
i konkursach przedmiotowych związanych z przyszłym kierunkiem studiów oraz wykazują się szeroko pojętą aktywnością społeczną.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej fundacji www.paga.org.pl do dnia 16 maja 2014 r.


Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi
ul. Książęca 4 pokój 8030
00-498 Warszawa
Tel.: (22) 537 73 33
Faks: (22) 537 73 34
sekretariat(at)paga.org.pl
Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63  

Dane kontaktowe

 Październik 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone