Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności - artykuły archiwalne

Informacja

SAMOTNE DZIECI NIE MARZĄ O ZABAWKACH… MARZĄ O MAMIE i TACIE.
Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 3a, 98-220 Zduńska Wola, pok. 28, tel: 43 824-99-99, 43 824-99-90. Kandydat na rodzinę zastępczą musi spełniać wymogi określone w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej między innymi:
- daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeśli ma taki obowiązek nałożony,
- nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
- posiada stałe źródło dochodu.

 

 

Zaproszenie do przesłania oferty cenowej

08.04.2013
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu  
„Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących nabycia bezimiennej polisy ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków dla 68 uczestników projektu z sumą ubezpieczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu: 5.000,00 zł., czas ochrony: praca+ droga, czas ubezpieczenia: 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r.Informacja dotycząca rozeznania rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz indywidualnego poradnictwa prawnego w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Więcej informacji w zakładce "Zamówienia publiczne" oraz na BIP.

 

 

Informacja dotycząca rozeznania rynku

20.03.2013
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Więcej informacji w zakładce "Zamówienia publiczne" oraz na BIP.

 

 

Informacja

    
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, iż w dniu 12 marca 2013 r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi Aneks nr UDA-POKL.07.01.02-10-002/08-08 do Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-10-002/08-00 z dnia 11 września 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dofinansowanie realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2013- 2014.


Informacja


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził dokumenty obowiązujące w trakcie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
1. Ulotka informacyjna w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
2. Zasady dotyczące dofinansowania wyboru i rozliczenia wniosków o dofinansowanie
    w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
3. Kierunki działań oraz kierunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego
    programu „Aktywny Samorząd” w 2013 r.

Aktualne wzory wniosków dotyczące dofinansowań w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” współfinansowanego ze środków PFRON będą opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli po podpisaniu umowy w sprawie realizacji Programu "Aktywny Samorząd" na 2013 r.


Zaproszenie do przesłania oferty cenowej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących druku plakatów promocyjnych zgodnie z załączoną specyfikacją i wzorem.


Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   [24]   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63  

Dane kontaktowe

 Grudzień 2022
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone