Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności - artykuły archiwalne

Zaproszenie do przesłania oferty cenowej 21.05.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących organizacji animacji polegającej na skręcaniu i kształtowaniu balonów w najróżniejsze formy przez 2 przebranych animatorów w czasie czterech godzin podczas imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem” w dniu 21 czerwca 2013 roku. Cena usługi powinna zawierać takie elementy jak: niezbędne materiały i akcesoria oraz koszt dojazdu, itp..
Uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w terminie do dnia 28 maja 2013 roku do godz. 10.00, w wersji elektronicznej na adres e-mail:pcpr.zdwola@neostrada.pl lub za pośrednictwem faksu na numer 0- 43 824 99 99, bądź osobiście do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98- 220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a- pokój 27.


Informacja dotycząca ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP.


Informacja dotycząca ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP.


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowane przez Dział ds. Absolwentów - miniatura

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowane przez Dział ds. Absolwentów

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowane przez Dział ds. Absolwentów we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych przystąpiło do realizacji następnego projektu PFRON pn.: WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY III.

Celem głównym projektu jest:

 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób niewidomych z terenu całego kraju w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. poprzez udzielenie zindywidualizowanej, kompleksowej  usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

 

Cele szczegółowe to:

Rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno - zawodowej osób niewidomych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego. 

Zmiana postaw społecznych u osób z rodzin i opiekunów osób niewidomych w obszarze aktywności społeczno - zawodowej osób niewidomych.

 

Beneficjentami projektu po stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi są osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku, które są uczniami lub absolwentami ośrodków szkolno - wychowawczych dla młodzieży z wadami wzroku z terenu całego kraju lub podopiecznymi Działu ds. Absolwentów. 

Projekt także kieruje działania do najbliższego otoczenia beneficjenta.

www.promocjaikariera.pl tel. (22) 752-33-51 lub 794 700 144

 

Informacja

23.04.2013

W zakładce - Program "Aktywny samorząd" współfinansowany ze środków PFRON, zostały opublikowane aktualne wzory wniosków. Termin przyjmowania wniosków w ramach modułu I od 29.04.2013 r. do dnia 30.09.2013 r., w ramach modułu II od dnia 29.04.2013r. do 31.05.2013 r.

 

 

Informacja dotycząca ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Informacja dotycząca ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Zorganizowanie warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   [23]   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63  

Dane kontaktowe

 Luty 2023
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone