Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności - artykuły archiwalne

Informacja

PCPR w Zduńskiej Woli informuje, że przyjmowane są wnioski w ramach Programu "Aktywny samorząd" modułu I oraz II. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do pobrania wzorów wniosków z zakładki - ‘Program "Aktywny Samorząd" współfinansowany ze środków PFRON’ lub siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2014 roku:
Wnioski przyjmowane do 30.09.2014 r.
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
Wnioski przyjmowane do 30.03.2014 r.
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.Zaproszenie do przesłania ofert cenowych

05.03.2014
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku w związku z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 43, art. 44 ust. 5, art.76 ust. 4 pkt. 3 i pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) zaprasza do przesyłania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:
1. Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wraz z diagnozą psychologiczno- pedagogiczną.
2. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych niezawodowych.
3. Szkolenie dla istniejącej rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.
4. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych.
5. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną.

Wstępny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym dokumencie.

Szacunkową kalkulację kosztów prosimy sporządzić na załączonym formularzu cenowym. Uprzejmie prosimy o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów – za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 14.03.2014 r. do godz. 15.30, na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a, bądź w wersji elektronicznej na adres e-mail: pcpr.zdwola@neostrada.pl lub faksem na numer 0-43 824 99 99.

 

 

Zaproszenie do przesłania ofert cenowych

17.02.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących zakupu i dostawy materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych dla potrzeb PCPR.


Zaproszenie do przesłania ofert cenowych 10.02.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących druku plakatów promocyjnych zgodnie z załączoną specyfikacją i wzorem.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w terminie do dnia 17 lutego 2014 roku do godz. 15.30, w wersji elektronicznej na adres e-mail: pcpr.zdwola@neostrada.pl lub za pośrednictwem faksu na numer 0-43 824 99 99, bądź osobiście do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a- pokój 27.
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranym Wykonawcą w oparciu o ofertę najkorzystniejszą cenowo. Po wyborze Wykonawcy, zastrzegamy możliwość negocjacji warunków zamówienia.

Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Łodzi

Łódzki punkt konsultacyjny Fundacji Szansa dla Niewidomych ogłasza nabór do programu Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania. 
Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego, powyżej 18 roku życia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku o symbolu O-04 w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Celem projektu jest podniesienie poziomu samodzielności poprzez nowoczesną aktywizację i rehabilitację. Beneficjent będzie objęty dostosowanym dla niego indywidualnym planem działania, a mianowicie zindywidualizowaną konfiguracją zajęć tematycznych takich jak: radzenie sobie z niepełnosprawnością, tyfloinformatyka, nowoczesne technologie, edukacja, języki obce, kultura, turystyka, mobilność, sport, zdrowie, dom, przygotowanie posiłków, hobby, motywacja, autoprezentacja, prawa i obowiązki. Tematyczne zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone w 16 modułach z uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczestnika. Dokładny zakres podajemy w załączonej ulotce.

Na zajęciach rehabilitacyjnych uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z wielu nowatorskich specjalistycznych urządzeń elektronicznych i poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnej.. Konsultacje z tyflospecjalistą są zaplanowane na 30 godzin. a z ekspertem na 12 godzin, Eksperci pomogą w rozwiązywaniu doraźnych problemów beneficjentów, w doskonaleniu umiejętności nabytych podczas zajęć z tyflospcjalistą na poziomie zaawansowanym. Przewidziane są również spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

Projekt jest finansowany ze środków PFRON i trwa przez cały rok.

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt w Łodzi
Tel. (42) 676 50 77, 881-946-225
ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź

 

Nabór uczestników - miniatura

Nabór uczestników

03.02.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Biura projektu w celu wypełnienia Formularza zgłoszeniowego.

 

Zaproszenie do przesłania ofert cenowych

22.01.2014

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących zakupu oraz dostawy:
- zestawu tonerów (4 kolory stanowią zestaw) do urządzenia wielofunkcyjnego XEROX- PHASER 6110 MFP,
- zestawu tonerów (4 kolory stanowią zestaw) do drukarki OKI 5650,
- zestawu bębnów (4 kolory stanowią zestaw) do drukarki OKI 5650
w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oraz
- tonerów do kserokopiarki Canon iR2018.
Wymagamy, aby oferowane tonery oraz bębny były fabrycznie nowe, oryginalne, nieregenerowane i przystosowane do wyżej wymienionego sprzętu.
Ofertę cenową prosimy sporządzić na załączonym formularzu cenowym.

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert wraz z podpisanym oświadczeniem w terminie do dnia 29 stycznia 2014 roku do godz. 15.30, w wersji elektronicznej na adres e-mail: pcpr.zdwola@neostrada.pl lub za pośrednictwem faksu na numer 0-43 824 99 99, bądź osobiście do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a- pokój 27.

 

 

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63  

Dane kontaktowe

 Grudzień 2022
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone